Mikrobiyoloji

Mikrobiyoloji_01
Hammadde ve Bitmiş ürünlerin mikrobiyolojik analizleri:

Toplam canlı, küf, maya, E.coli, koliforr, staphyococcus aureus tespiti


Ayrıca mikrobiyoloji laborautarımız üretimde kulllanılan makine ve ekipmanların
temizlik kontrolleri, kullanılan alet ve ekipmanların sterilizasyonu, personel el ve
kıyafet hijyen kontrolleri yapmaktadır.