ARGEFAR Rapor Sonucu

Dezofarm-50  için 02.06.2014 tarihinde T.C Ege Üniversitesi ARGEFAR (İlaç Geliştirme ve Farmakokinetik Araştırma ve Uygulama Merkezi) tarafından yapılan Biyosidal Ürün Analiz Raporu ve yine 04.08.2014 tarihinde  Yeni Yönetmelikte  yer alan bakteri Suşlarının da eklendiği Mikrobiyolojik etkinlik testleri yapılmıştır.